INFORMASJON A-Å

ALDERSGRENSE
Kor Major er et unge voksne-kor, og man må være fylt 19 år eller være ferdig med videregående skole for å begynne. Vi har ingen øvre aldersgrense, en kan merke seg at vi er et kor som hovedsakelig er for studenter og unge voksne i Oslo og omegn.
DIRIGENT
Dirigenten vår er Magnus Brekke Aalbu. Han er student ved NLA Høgskolen i Staffeldtsgate hvor han studerer Utøvende musikk med fordypning i korledelse, og har vært vår dirigent siden våren 2016.
FACEBOOKGRUPPE (For medlemmer)
Vi har en egen lukket facebookgruppe for korets medlemmer, hvor det legges ut praktisk info fortløpende gjennom semesteret. Er du ikke på Facebook? Spør et styremedlem om det er noe du lurer på.
FELLESMAPPE I DROPBOX (For medlemmer)
I facebookgruppen ligger det link til en mappe med noter og lydfiler, som oppdateres jevnlig gjennom semestret. (Ligger som et festet innlegg)
FRAVÆR
Stemmekontaktene fører oppmøtelister på alle korøvelser og andre arrangementer. Man kan være borte maks 20 prosent av øvelser og arrangementer i løpet av et semester (tilsvarer vanligvis rundt 4 fraværsdager). Er man borte mer enn dette, mister man retten til plass i koret. 

Det kan søkes om permisjon for jobb, studieturer, praksis eller sykdom. Det gis vanligvis ikke permisjon til eksamensforberedelser, oppgaveskriving o.l. siden de fleste av korets medlemmer er studenter. Se vedtektene for ytterligere informasjon. Se mer under vedtekter.
HALVTÅRSMØTE
Avholdes en mandag i september hvert år. Møtet er for alle kormedlemmene, og det føres oppmøtelister på lik linje med vanlige korøvelser og andre arrangementer. Det serveres frukt/kake/kjeks i pausen.

Frist for å melde inn saker til halvtårsmøtet, er to uker før møtet. Saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før møtet.
INNTAK AV NYE MEDLEMMER
Vi tar i mot nye medlemmer ved semesterstart etter hver sommer- og juleferie. Kor Major er et unge voksne-kor, noe som betyr at du må være fylt 19 år eller være ferdig med videregående skole for å begynne. Vi har ingen øvre aldersgrense. eller opptaksprøve for å bli med i koret.
Øvelsene våre har vi i Iladalen kirke, mandager fra 18.30-21.00. 

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål eller ønsker å stå på venteliste for å begynne i Kor Major. Jo tidligere du melder deg, jo lenger opp på ventelisten er du!
Vi ønsker oss flere tenorer og basser, og vil kvotere disse inn i koret.
Send mail til medlem@kormajor.no om du vil starte i koret.
Vi har åpent inntak av nye medlemmer på de første 3 øvelsene etter sommer- og juleferie. Dato for inntaksstopp er siste mulighet til å begynne i koret det aktuelle semesteret. Vi tar dessverre ikke inn nye medlemmer etter inntaksstopp. Denne regelen har vi bl.a. fordi de som allerede går i koret skal slippe å øve på det samme om igjen og om igjen. Det handler om å bli et godt kor der alle kan det man synger, slik at vi kan finpusse detaljer og skape kvalitet. Styret og dirigenten kan likevel gjøre unntak og vurdere å ta inn medlemmer etter fristen. 
JULEAVSLUTNING
Vi samles til en hyggelig avslutning før juleferien. De siste årene har vi vært i kirken, der vi spiser grøt, har quiz, spiller spill og har det koselig. Avslutningen er vanligvis en av de første mandagene etter lysmessa.
KJØKKENTJENESTE OG KAKEBAKING
På korøvelsene har vi alltid en pause med kaffe, te og kake/frukt. Alle må ta med noe en gang i løpet av året (setter seg opp på liste i starten av semesteret). En halvtime før pausen, går de som har kjøkkentjeneste ned for å gjøre klart til pausen. Mer detaljert beskrivelse av oppgaver tilknyttet kjøkkentjeneste, samt listen over når hver enkelt er satt opp, finner du under Komiteer og kjøkkentjeneste i venstremargen.
KOMITEER
Alle medlemmer skal være med i en komité i løpet av året. Dette er viktig for å fordele ansvarsområder. Det er også en fin måte å bli kjent med andre i koret på. Sosialansvarlig har ansvar for komiteene. Har du ikke satt deg opp på en komité, kan du sende mail til sosial@kormajor.no
KONSERTER
Kor Major har ca. tre store opptredener i løpet av ett år.
På høstkonserten har vi først høstkonsert, denne pleier å være slutten av oktober.
Etter høstkonserten bytter koret til jul/advents-repertoar og synger på «Lysmesse» som arrangeres i samarbeid med Majorstua+. Lysmessa legges ofte til første søndag i advent.
På vårsemesteret har vi vårkonsert. Denne er ofte lagt til slutten av mai/starten av juni.
KONTINGENT TIL KOR MAJOR OG MEDLEMSAVGIFT TIL KFUK-KFUM
Det koster 900 kr i året å gå i Kor Major. Det tilsvarer 350 kroner per semester + 200kr medlemsavgift til KFUK – KFUM én gang i året.
Kontingenten til koret betales til konto 7082.05.27842. Har du spørsmål om kontingenten, kan du spørre økonomiansvarlig i styret.
Kor Major er en Unge Voksne-enhet i Norges KFUK-KFUM Region Oslo og Akershus. Som medlem i Kor Major, blir du derfor meldt inn som medlem i KFUK-KFUM, og du vil få en separat regning tilsendt fra Norges KFUK-KFUM én gang i året. Denne avgiften kommer i tillegg til kontingentene som betales til koret hvert semester. Å være medlem innnebærer ingen forpliktelser for deg. Et ordinært medlemsskap i KFUK-KFUM er på 200kr. Medlemmer som starter på høsten betaler halve prisen ut høstsemesteret.
Medlemmer som opplever at den ordinære medlemsavgiften er for høy for egen økonomi, kan betale en minstepris på 50kr i året. Det sistnevnte medlemsskapet kan du selv enkelt aktivere i http://connect.kfuk-kfum.no/ (alle med mobilnummer kan opprette bruker) eller du kan be nestleder gjøre det for deg.
Les mer her om medlemsavgiften til KFUK-KFUM
KONTONUMMER
Korets kontonummer er 7082.05.27842. Kontingent, øvingshelger og turné skal betales til denne kontoen. (Merk med navn + den utgiften det gjelder)
NORGES KFUK-KFUM
Kor Major er tilknyttet Norges KFUK-KFUM, og medlemmer i Kor Major er medlemmer i KFUK-KFUM. KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon tilknyttet den verdensvide YMCA- og YWCA-bevegelsen
NOTEPERMER/DIGITALE NOTER
Så snart vi har registrert at du har betalt kontingenten, får du tildelt en perm til noter. Permen er kun til utlån, og må leveres tilbake ved slutten av vårsemesteret og når du slutter i koret. Du kan ta med deg permen hjem for å øve, eller du kan la den ligge i kirken.
Alternativt kan du benytte nettbrett/mobil til å lese notene. Noter blir lagt ut fortløpende i en felles Dropbox-mappe (linken finner du som et festet innlegg i facebookgruppen for kormedlemmer). Dette er også miljøvennlig, og sparer koret for utgifter.
PERMISJON
Det kan søkes om permisjon for en eller flere øvelser i forbindelse med utenlandsopphold, studieturer, jobb, praksis eller sykdom. Det gis vanligvis ikke permisjon til eksamensforberedelser, oppgaveskriving o.l. siden de fleste av korets medlemmer er studenter. Se mer utfyllende under vedtekter.

Søknad om permisjon må inneholde informasjon om dato/periode det søkes permisjon for, og årsak til fraværet. Søknad sendes til medlemsansvarlig på medlem@kormajor.no.
REPERTOAR
Kor Major synger sanger i mange sjangere, alt fra pop, jazz og musikalsanger til salmer, gospel og folketoner. Målet er å ha et variert og spennende repertoar med ulike grader av utfordringer. Repertoaret fastsettes for ett år av gangen, med start i august, av en musikkomité bestående av dirigent og 8 kormedlemmer. Repertoaret skal være klart i god tid før semesterstart på høsten, med unntak av julerepertoaret som blir fastsatt i løpet av høsten. 

Dersom du har forslag til låter, er du velkommen til å sende en e-post til musikkomiteen på noter@kormajor.no.
SAMARBEID MED MAJORSTUA+
Korets deltakelse på ulike arrangementer i regi av Majorstua+, er en del av avtalen mot at vi får øve og å opptre gratis i Iladalen kirke. (Majorstua+ er en unge voksne-menighet tilkyttet Den norske kirke).
Oppmøte  på arrangementene inngår i 20 % fravær pr. semester. Påmelding som suppekoker eller billettselger sendes til nestleder (nestleder@kormajor.no eller gi beskjed via Messenger). Det vil også bli lagt ut lister i starten av hvert semester.
SEMESTERPLAN
Legges ut på korets nettside, facebookgruppe og sendes på e-post til alle medlemmene.
Semesterplanen finner du under fanen semesterplan i venstremargen. 
SKJEMA FOR KVITTERINGER OG KONTANTER
Forside kvitteringer brukes når du skal levere kvitteringer til kasserer. Fyll ut skjemaet og stift/teip kvitteringene fast til det. 

Kontanthåndteringsskjema trenger du når du skal ha ansvar for et arrangement med inntekter i kontanter. Last ned skjemaet og bruk det når du teller pengene. Skjemaet finner du under «filer» i korets interngruppe på facebook.
SOMMERAVSLUTNING
Vi samles til en hyggelig avslutning før sommerferien. Flere ganger har vi vært i Frognerparken og grillet. Avslutningen er vanligvis om kvelden første mandag etter vårkonserten.
SOSIALT
Kor Major ønsker å være et godt sted å være sosialt. Derfor har vi alltid en pause i øvelsen med kaffe, te og kake/frukt. Det har vært tradisjon for at en gjeng går på kafé etter noen av øvelsene. Vi har en egen sosialkomité som arrangerer ulike sosialkvelder i løpet av semesteret.  Øvingshelger og turné er kanskje de beste anledningene til å bli godt kjent med alle de hyggelige folkene som går i Kor Major!
STEMMEGRUPPER
Vi er delt i 1. sopran, 2. sopran, 1. alt, 2. alt, tenor og bass. I blant deler vi oss kun i tre, mens andre ganger kan vi være delt i så mange som åtte stemmer.
STEMMEKONTAKT
Hver stemmegruppe har sin stemmekontakt, som holder oversikt over oppmøte. Gjør deg kjent med hvordan de tar fraværet på øvelsen. Dersom det er en øvelse eller et arrangement du ikke kan komme på, er det viktig at du sier fra til din stemmekontakt i god tid. Stemmekontaktene rapporterer videre til dirigenten og evt. komitéansvarlig for arrangementet, som planlegger ut fra hvor mange som kommer på øvelsen/arrangementet. 
Kontaktinformasjon til stemmekontaktene finner du under Styret og Stemmekontakter i venstremargen.
ØVELSER
Vi øver hver mandag i Iladalen kirke fra 18.30 til 21.00. Vi har en pause fra 19:30 der det først blir gitt beskjeder og holdt en kort andakt eller ord for dagen, og deretter går vi ned og har pause med kaffe, te og kake/frukt.
Som regel har vi en ekstraøvelse før konsertene våres. 
ØVINGSHELG
Vi har en øvingshelg i begynnelsen av hvert semester. Da lærer vi mye, og det er også god tid til å bli bedre kjent med andre i koret. 

På høsten reiser vi ut av Oslo en helg i slutten av september eller begynnelsen av oktober. Vi reiser fredag ettermiddag, og kommer tilbake til Oslo søndag ettermiddag/kveld. 

Vårsemesterets øvingshelg pleier å være i midten/slutten av februar i Skøyen kirke i Oslo. Da øver vi hele lørdagen, deltar på gudstjenesten i Skøyen kirke søndag formiddag. Ingen overnatting. 
ÅRSMØTE
Avholdes en mandag i februar/mars hvert år. Møtet er for alle kormedlemmene, og det føres oppmøtelister på lik linje med vanlige korøvelser og andre arrangementer. Det serveres noe å spise.
Frist for å melde inn saker til årsmøtet, er to uker før møtet. Saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før møtet.

 

 

 

Legg igjen en kommentar