STYRET OG STEMMEKONTAKTER

STYRET
Leder: Linnea Arntzen Sviland                                                    leder@kormajor.no 

Nestleder: Solveig Mathilde Karlsøen Bodal                              nestleder@kormajor.no 

Kasserer/økonomiansvarlig: Sindre Johansen                         kasserer@kormajor.no 

Sekretær: Ada Maria Ådna                                                          sekretaer@kormajor.no 

Sosialansvarlig: Nina Berger Nordbye                                        sosial@kormajor.no 

Medlemsansvarlig: Ingvild Stray                                                medlem@kormajor.no 

Andakts-/listeansvarlig: Øystein Wirak                                     andakt@kormajor.no

Ønsker du å sende e-post til alle i styret, kan du sende til: 
styret@kormajor.no
STEMMEKONTAKTER:
Dersom du ikke kan komme på en øvelse, opptreden eller arrangement, må du gi beskjed til stemmekontakt for din stemme. 

Sopraner: Andrea Brude Daniloff                tlf. 41192654          sopran1@kormajor.no / sopran2@kormajor.no
Alter: Karen Elise Teigum                             tlf.41418128           alt1@kormajor.no / alt2@kormajor.no
Tenorer og basser: Jørgen Johnsen           tlf.90592370           tenor@kormajor.no / bass@kormajor.no
DIRIGENT
Ønsker du å kontakte dirigenten vår, Magnus Brekke Aalbu, kan du gjøre dette ved å sende mail til dirigent@kormajor.no

Legg igjen en kommentar