INFORMASJON A-Å

ALDERSGRENSE

Kor Major er et unge voksne-kor, og man må være fylt 19 år eller være ferdig med videregående skole for å begynne. Vi har ingen øvre aldersgrense, en kan merke seg at vi er et kor som hovedsakelig er for studenter og unge voksne i Oslo og omegn.

DIRIGENT

Dirigenten vår er Magnus Brekke Aalbu. Han er student ved NLA Høgskolen i Staffeldtsgate hvor han studerer Utøvende musikk med fordypning i korledelse, og har vært vår dirigent siden våren 2016.

FACEBOOKGRUPPE (For medlemmer)

Vi har en egen lukket Facebookgruppe for korets medlemmer, hvor det legges ut praktisk info fortløpende gjennom semesteret. 

FELLESMAPPE I DROPBOX (For medlemmer)

I Facebook-gruppen ligger det link til en mappe med noter, lydfiler og oversikter som oppdateres jevnlig gjennom semestret (Mappen ligger som et festet innlegg).

FRAVÆR og PERMISJON

Stemmekontaktene fører oppmøtelister på alle korøvelser og andre arrangementer. Man kan være borte maks 20 prosent av øvelser og arrangementer i løpet av et semester (tilsvarer vanligvis rundt 4 fraværsdager).

Det kan søkes om permisjon til medlemsansvarlig  for en eller flere øvelser i forbindelse med utenlandsopphold, studieturer, jobb, praksis eller sykdom. Det gis vanligvis ikke permisjon til kortvarig fravær ved eksamensforberedelser, oppgaveskriving o.l. siden de fleste av korets medlemmer er studenter. Permisjon over et semester/deler av et semester sendes også til medlemsansvarlig. Se mer utfyllende under vedtekter.

Søknad om permisjon må inneholde informasjon om dato/periode det søkes permisjon for, og årsak til fraværet. Søknad sendes til medlemsansvarlig på medlem@kormajor.no.

HALVTÅRSMØTE

Avholdes en mandag i starten av høsten hvert år. Møtet er for alle kormedlemmene. 

Frist for å melde inn saker til halvtårsmøtet, er to uker før møtet. Saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før møtet.

INNTAK AV NYE MEDLEMMER

Vi tar i mot nye medlemmer ved semesterstart etter hver sommer- og juleferie. Kor Major er et unge voksne-kor, noe som betyr at du må være fylt 19 år eller være ferdig med videregående skole for å begynne. Vi har ingen øvre aldersgrense. eller opptaksprøve for å bli med i koret.

Øvelsene våre har vi i Iladalen kirke, mandager fra 18.30-21.00. 

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål eller ønsker å begynne i Kor Major. 

Send mail til medlem@kormajor.no om du vil starte i koret.

Vi har åpent inntak av nye medlemmer på de første 3 øvelsene etter sommer- og juleferie. Dato for inntaksstopp er siste mulighet til å begynne i koret det aktuelle semesteret. Vi tar dessverre ikke inn nye medlemmer etter inntaksstopp. Denne regelen har vi bl.a. fordi de som allerede går i koret skal slippe å øve på det samme om igjen og om igjen. Det handler om å bli et godt kor der alle kan det man synger, slik at vi kan finpusse detaljer og skape kvalitet. Styret og dirigenten kan likevel gjøre unntak og vurdere å ta inn medlemmer etter fristen. 

JULEAVSLUTNING

Vi samles til en hyggelig avslutning før juleferien. De siste årene har vi vært i kirken, der vi spiser grøt, har quiz, spiller spill og har det koselig. 

KFUK-KFUM NORGE

Kor Major er tilknyttet KFUK-KFUM Norge, og medlemmer i Kor Major er medlemmer i organisasjonen. KFUK-KFUM Norge er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon tilknyttet den verdensvide YMCA- og YWCA-bevegelsen

KJØKKENTJENESTE OG KAKEBAKING

På korøvelsene har vi alltid en pause med kaffe, te og kake/frukt. Alle må ta med noe en gang i løpet av året (setter seg opp på liste i starten av semesteret). En halvtime før pausen, går de som har kjøkkentjeneste ned for å gjøre klart til pausen. Mer detaljert beskrivelse av oppgaver tilknyttet kjøkkentjeneste finner du under Komiteer og kjøkkentjeneste i venstremargen.

KOMITEER

Alle medlemmer skal være med i en komité i løpet av året. Dette er viktig for å fordele ansvarsområder. Det er også en fin måte å bli kjent med andre i koret på.

KONSERTER

Kor Major har ca. tre store opptredener i løpet av ett år.

På høstkonserten har vi først høstkonsert, som pleier å være i slutten av oktober.

Etter høstkonserten bytter koret til jul/advents-repertoar og synger på «Lysmesse» som arrangeres i samarbeid med MER. Lysmessa legges ofte til første søndag i advent.

På vårsemesteret har vi vårkonsert. Denne er ofte lagt til slutten av mai/starten av juni.

KONTINGENT TIL KOR MAJOR OG MEDLEMSAVGIFT TIL KFUK-KFUM

Det koster 1000 kr i året å gå i Kor Major. Det tilsvarer 400 kroner per semester + 200kr medlemsavgift til KFUK – KFUM én gang i året.

Det sendes ut faktura for kontingenten til koret. Har du spørsmål om kontingenten, kan du spørre økonomiansvarlig i styret.

Kor Major er en Unge Voksne-enhet i KFUK-KFUM Norge Oslo og Akershus. Som medlem i Kor Major, blir du derfor meldt inn som medlem i KFUK-KFUM, og du vil få en separat regning tilsendt fra KFUK-KFUM Norge én gang i året. Denne avgiften kommer i tillegg til kontingentene som betales til koret hvert semester. Å være medlem innnebærer ingen forpliktelser for deg. Et ordinært medlemsskap i KFUK-KFUM er på 200kr. Medlemmer som starter på høsten betaler halve prisen ut høstsemesteret.

Medlemmer som opplever at den ordinære medlemsavgiften til KFUK-KFUM er for høy for egen økonomi, kan betale en minstepris på 50kr i året. Det sistnevnte medlemsskapet kan du selv enkelt aktivere i https://connect.kfuk-kfum.no/ (alle med mobilnummer kan opprette bruker) eller du kan be nestleder gjøre det for deg.

Les mer her om medlemsavgiften til KFUK-KFUM.

KONTONUMMER

Korets kontonummer er 7082.05.27842. Kontingent (faktura) og turné skal betales til denne kontoen. (Merk med navn + den utgiften det gjelder)

NOTEPERMER/DIGITALE NOTER

Så snart vi har registrert at du har betalt kontingenten, får du tildelt en perm til noter. Permen er kun til utlån, og må leveres tilbake ved slutten av vårsemesteret og når du slutter i koret. Du kan ta med deg permen hjem for å øve, eller du kan la den ligge i kirken.

Alternativt kan du benytte nettbrett/mobil til å lese notene. Noter blir lagt ut fortløpende i en felles Dropbox-mappe (linken finner du som et festet innlegg i Facebook-gruppen for kormedlemmer). Dette er også miljøvennlig, og sparer koret for utgifter.

REPERTOAR

Kor Major synger sanger i mange sjangere, alt fra pop, jazz og musikalsanger til salmer, gospel og folketoner. Målet er å ha et variert og spennende repertoar med ulike grader av utfordringer. Repertoaret fastsettes for ett år av gangen, med start i august, av en musikkomité bestående av dirigent og 8 kormedlemmer. Repertoaret skal være klart i god tid før semesterstart på høsten, med unntak av julerepertoaret som blir fastsatt i løpet av høsten. 

Dersom du har forslag til låter, er du velkommen til å sende en e-post til musikkomiteen på noter@kormajor.no.

SAMARBEID MED MER

Korets deltakelse på ulike arrangementer i regi av MER, er en del av avtalen mot at vi får øve og å opptre gratis i Iladalen kirke. (MER er en unge voksne-menighet tilknyttet Den norske kirke).

SEMESTERPLAN

Legges ut i vår interne Facebook-gruppe og sendes på e-post til alle medlemmene.

SKJEMA FOR KVITTERINGER OG KONTANTER

Forside kvitteringer brukes når du skal levere kvitteringer til kasserer. Fyll ut skjemaet og stift/teip kvitteringene fast til det. 

Kontanthåndteringsskjema trenger du når du skal ha ansvar for et arrangement med inntekter i kontanter. Last ned skjemaet og bruk det når du teller pengene. Skjemaet finner du under «filer» i korets interngruppe på facebook.

SOMMERAVSLUTNING

Vi samles til en hyggelig avslutning før sommerferien. Flere ganger har vi vært i parken og grillet. Avslutningen er vanligvis om kvelden første mandag etter vårkonserten.

SOSIALT

Kor Major ønsker å være et godt sted å være sosialt. Derfor har vi alltid en pause i øvelsen med kaffe, te og kake/frukt. Det har vært tradisjon for at en gjeng går på kafé etter noen av øvelsene. Vi har en egen sosialkomité som arrangerer ulike sosialkvelder i løpet av semesteret.

Siden våren 2019 har en gjeng strikkeentusiaster i koret dratt igang fast strikketreff første torsdag i måneden.

Øvingshelger og turné  er også gode anledninger til å bli godt kjent med alle de hyggelige folkene som går i Kor Major!

STEMMEGRUPPER

Vi er delt i 1. sopran, 2. sopran, 1. alt, 2. alt, tenor og bass. I blant deler vi oss kun i tre, mens andre ganger kan vi være delt i så mange som åtte stemmer.

STEMMEKONTAKT

Hver stemmegruppe har sin stemmekontakt, som holder oversikt over oppmøte. Gjør deg kjent med hvordan de tar fraværet på øvelsen. Dersom det er en øvelse eller et arrangement du ikke kan komme på, er det viktig at du sier fra til din stemmekontakt i god tid. 

ØVELSER

Vi øver hver mandag i Iladalen kirke fra 18.30 til 21.00. Vi har en pause fra ca. 19:00 der det først blir gitt beskjeder og holdt en kort andakt eller ord for dagen, og deretter går vi ned og har pause med kaffe, te og kake/frukt.
Som regel har vi ekstraøvelse før konsertene (merk at denne kan bli på en annen ukedag).

ØVINGSHELG

Vi har en øvingshelg i begynnelsen av hvert semester. Da lærer vi mye, og det er også god tid til å bli bedre kjent med andre i koret. 

På høsten reiser vi ut av Oslo en helg i slutten av september eller begynnelsen av oktober. Vi reiser fredag ettermiddag, og kommer tilbake til Oslo søndag ettermiddag/kveld. 

Vårsemesterets øvingshelg pleier å være i midten/slutten av februar i Iladalen Da øver vi hele lørdagen, deltar ofte på gudstjeneste et sted i byen søndag formiddag. Ingen overnatting. 

Øvingshelgene er inkludert i semesteravgiften.

ÅRSMØTE

Avholdes en mandag i februar/mars hvert år. Møtet er for alle kormedlemmene, og det føres oppmøtelister på lik linje med vanlige korøvelser og andre arrangementer. Det serveres noe å spise.

Frist for å melde inn saker til årsmøtet, er to uker før møtet. Saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før møtet.

 

Legg igjen en kommentar