KOMITEER OG KJØKKENTJENESTE

KOMITEER

Alle medlemmer skal være med i en komité i løpet av året. Dette er viktig for å fordele ansvarsområder. Det er også en fin måte å bli kjent med andre i koret på.

MUSIKKOMITÉ:
Repertoaret fastsettes av en egen musikkomité som består av dirigenten samt representanter fra koret. Komitémedlemmene velges inn på halvtårsmøte og årsmøte. Programmet fastsettes for et halvt år om gangen, og skal være klart før semesterstart i august og januar. Unntaket er juleprogrammet, som fastsettes i løpet av høsten.

Har du innspill til musikkomitéen, kan du sende e-post til noter@kormajor.no

KJØKKENTJENESTE

Til hver korøvelse skal tre medlemmer ha kjøkkentjeneste og ha med noe å spise til pausen. Alle skal ha kjøkkentjeneste en gang i semesteret. De som ikke har skrevet seg opp på listene på de første øvelsene, blir plassert tilfeldig. Du er selv ansvarlig for å bytte med noen andre, dersom den oppsatte datoen ikke passer. Dersom du ikke skal på øvelsen du er satt opp på eller hvis det er feil på listen, gi beskjed til listeansvarlig i god tid. 

Hva skal de som har kjøkkentjeneste ha med?

De som har kjøkkentjeneste har med seg kake, kjeks eller frukt. 

Hva stiller koret med? 

Kaffe, te, sukketter osv. ligger i en kasse i skapet i mellomgangen mellom kjøkkenet og sakristiet merket «Kor Major». Som regel setter dagis fra styret denne fram på kjøkkenet før øvelsen.

OPPGAVER FOR KJØKKENTJENESTEN:

Gå på kjøkkenet og menighetssalen for å gjøre klart ca. klokken 19.00.

Før pausen/kjøkkentjenesten:

 1. Ta med  frukt, kjeks eller noe annet godt til korøvelsen
 2. Møt den i styret som er ansvarlig for kjøkkentjenesten på kjøkkenet  ca. kl. 19
 3. Gjør klart
  • Skåler, tallerkener og det en ellers trenger til servering finnes i merkede skap
  • Kaffe-/tekannene står i underskapet i nærheten av kaffetrakter og tekoker
  • Lag to kanner kaffe. Bruk 9 vanlige måleskjeer med kaffe til en full kolbe på 1,5 L (ev. mål opp to rause skjeer med kaffe med den store måleskjeen som er plassert rett bak kaffetrakteren) 
  • Kok opp to kanner tevann og sett fram teposer.
  • Kutt opp det dere måtte ha med kniver og fjøler.
  • Gjør klart inne i menighetssalen. (Husk å sette fram antibac.) 
  • Hvis det står ting i oppvaskmaskinene tøm disse*

4. Gå tilbake til kirkerommet for beskjeder innen kl 19.30

I pausene

Hvis det går tomt for vann, te, kaffe og lignende se på klokken om det er vits i å sette på mer

Etter pausen

 1. Sett tilbake bord og stoler slik det sto da dere kom
 1. Tørk over bord og benker med en fuktig klut
 1. Gå ut med søppel, den finner dere på utsiden (gå ut døren ved kaffetrakterbenken, og ut døren til venstre) 
 1. Sett ting inn i oppvaskmaskinen og sett den på
 1. Gå ut å bli med på resten av øvelsen

*Vi har en avtale med MER om å tømme maskinene, og hvis vi bruker de så skal vi sette de på og da er det de som kommer etter oss som tømmer den. Så det er alltid den neste som tømmer en maskin.

OBS! ALLERGIER: Fordi noen kan ha matallergier, må ikke ulike frukttyper komme i kontakt med hverandre. Det innebærer at ulike fruktslag må kuttes med forskjellig kniv og kuttes på forskjellige skjærebrett (evt. Vask kniven/skjærebrettet), og at de ulike frukttypene må ligge adskilt ved servering.

Takk for hjelpen!