KOMITEER OG KJØKKENTJENESTE

KOMITEER

Alle medlemmer skal være med i en komité i løpet av året. Dette er viktig for å fordele ansvarsområder og sørge for god gjennomføring av planlagte aktiviteter. Det er også en fin måte å bli kjent med andre i koret på.

MUSIKKOMITÉ:
Repertoaret fastsettes av en egen musikkomité som består av dirigenten samt representanter fra koret. Komitémedlemmene velges inn på halvtårsmøte og årsmøte. Programmet fastsettes for et halvt år om gangen, og skal være klart før semesterstart i august og januar. Unntaket er juleprogrammet som fastsettes i løpet av høsten.

Har du innspill til musikkomitéen, kan du sende e-post til noter@kormajor.no

KJØKKENTJENESTE

Til hver korøvelse skal tre medlemmer ha kjøkkentjeneste og ha med noe å spise til pausen. Alle skal ha kjøkkentjeneste en gang i semesteret. De som ikke har skrevet seg opp på listene på de første øvelsene, blir plassert tilfeldig. Du er selv ansvarlig for å bytte med noen andre, dersom den oppsatte datoen ikke passer.

Hva skal de som har kjøkkentjeneste ha med?

De som har kjøkkentjeneste har med seg kake, kjeks eller frukt.